طرح آشنا

 

مدرس : حسین ظهوریان
دارای مدرک سرمربیگری اجرا از کانادا
با 20 سال سابقه مشاوره و مدیریت اجرایی

 
 
 
بسمه تعالی
 
طرح درس دوره های آموزشی شیوه اجرا
                                                                                               
محتوی جلسات:
 
جلسه اول: مقدمه، اجراء پارادایم و تغییر آن                             120 دقیقه
 

جلسه اول

موضوع درس

مقدمه

موضوع چیست؟ ضرورت اجرا

پارادایم

تعریف و مفاهیم کاربردی

تغییر پارادایم

تعریف و روش انجام کار

ساختار موفقیت

پارادایم های اصلی در موفقیت کسب و کار

 
 
جلسه دوم: شیوه اجرا، تعاریف و مدل                                    120 دقیقه
 

جلسه دوم

موضوع درس

1

تعریف اجرا در کسب و کار

2

بررسی مدل اجرائی سازمان ها

3

بررسی مدل شیوه اجرای موسسه فرانکلین کاوی

 
 
جلسه سوم: شاخص های موثر بر اجرا                                120 دقیقه
 

جلسه سوم

موضوع درس

1

بررسی شاخص های تمرکز ساز

2

بررسی شاخص های هم افزا ساز

3

تعریف شاخص های Lagو  Lead

 
 
جلسه چهارم:شیوه اجرا در سطح سازمانی                     120 دقیقه

جلسه چهارم

موضوع درس

1

تعریف فضای سازمانی

2

شاخص های بهبود دهنده فضای سازمانی

3

مدیریت فضای سازمانی

4

شاخص های موثر بر اجرا در فضای سازمانی

 
 
 
جلسه پنجم:شیوه اجرا در سطح تیمی                    120 دقیقه

جلسه پنجم

موضوع درس

1

تعریف تیم کاری موثر بر اجرا

2

شاخص های بهبود دهنده تیم های کاری موثر

3

مدیریت تیم های کاری

4

شاخص های موثر بر اجرای تیم های کاری

 
 
جلسه ششم:شیوه اجرا در سطح فردی                    120 دقیقه

جلسه ششم

موضوع درس

1

مهارت های فردی ضروری در کسب و کار   *کارگاه هفت عادت مردمان موثر (4روز)

2

شاخص های بهبود دهنده موفقیت فردی در کسب و کار

3

مدیریت زندگی کاری                    *کارگاه چهار نقش رهبری ویژه مدیران (3روز)

4

شاخص های موثر بر اجرای فردی در کسب و کارها

 
 
جلسه هفتم:روش اندازه گیری شاخص ها (ارزیابی به روش xQ)    120 دقیقه

جلسه هفتم

موضوع درس

1

تعریف متدولوژی ارزیابی اجرا

2

بررسی پرسشنامه ارزیابی اجرا

3

نحوه محاسبات وزنی پرسشنامه

4

نحوه محاسبه میانه شاخص توان اجرائی

 
 
جلسه هشتم:معرفی مدلی برای بهبود (توان اجرائی) 60 دقیقه*کارگاه چهار انضباط اجرائی (4DE)-3روز (20ساعت)

جلسه هشتم

موضوع درس

1

تعریف چهار انضباط اجرائی (4DE)

2

بررسی گام های اصلی بهبود

 

 

آدرس

 تهران

خیابان استاد مطهری - خیابان فجر ( جم سابق ) پلاک 18- طبقه سوم ، واحد 8. انجمن صنفی نیروگاههای ایران-اصنا

 کد پستی : 1589616191

 

تماس با ما

تلفن:        88301762-021

فکس:     88300930-021

روابط عمومی:     09026024328

 

خبرنامه الکترونیکی

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید.