شرایط عضویت

شرایط عضویت 

کلیه شرکتهایی که از جمله اهداف و وظایف آنها بهره برداری و نگهداری یا تعمیرات نیروگاهها باشد در صورت داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند 

ثبت آنها در کشور ایران انجام شده باشد 

متعهد به رعایت مفاد اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی 

متعهد به رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه باشند 

پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب 

دارای سوابق فعالیت اجرایی در امر تولید نیروی برق یا تعمیرات باشند 

تبصره 1- کلیه شرکتهای واجد شرایط می توانند عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ شرکتی را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور و یا مانع عضویت آن شد 

تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد ، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است 

 

 موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی 

عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 8 این اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی ) 

 عدم رعایت مفاد این اساسنامه ( با اعلام هیأت مدیره انجمن صنفی ) 

 عدم رعایت آیین نامه ها و دستورالمعل و تصمیمات هر یک از ارکان انجمن ( با اعلام هیأت مدیره انجمن ) 

حذف فعالیت تولید نیروی برق از موضوع و اهداف شرکت عضو 

تبصره 1- در موارد بند 1 و 2 و 4 عضویت شرکت مورد نظر با تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید 

تبصره 2- در صورت تعلیق عضویت تا تصمیم مجمع عمومی بر سلب عضویت هر یک از اعضاء ، عضویت آن منتفی شده لیکن الزام به انجام تعهدات قبلی پا برجاست 

 آراء صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 

 

آدرس

 تهران

خیابان استاد مطهری - خیابان فجر ( جم سابق ) پلاک 18- طبقه سوم ، واحد 8. انجمن صنفی نیروگاههای ایران-اصنا

 کد پستی : 1589616191

 

تماس با ما

تلفن:        88301762-021

تلفکس:     88300930-021

موبایل مسئول دفتر:     09192602659

 

خبرنامه الکترونیکی

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید.