خوردگی

کارگاه مقدماتی چهار روزه
محل برگزاری:
نیروگاه شهید محمد منتظری (اصفهان) مورخ 06/06/1395 الی 09/06/1395
 
نیروگاه طرشت (تهران) مورخ 13/06/1395 الی 16/06/1395
مدیریت دانش خوردگی میکروبی
 
دکتر رضا جواهردشتی
اهمیت موضوع
خوردگی میکروبی عبارت از خوردگی الکتروشیمیایی است که تحت تاثیر  عوامل زنده و بخصوص باکتری ها موجب مشکلات فراوان در بهره برداری میگردد. بر طبق تخمین های کارشناسی  خوردگی میکروبی  مسئول بیش از بیست  تا چهل درصد زیان های اقتصادی ناشی از خوردگی می باشد. با فرض اینکه  حداقل زیان سالانه خوردگی میکروبی به صنایع ایران فقط بسیت درصد از زیان کل  خوردگی به صنایع  ایران باشد (فرضی که البته بسیار خوش بینانه است)، این زیان بیش از سی هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود. در کارگاه مقدماتی پنج روزه « مدیریت دانش خوردگی  میکروبی »، دکتر رضا جواهردشتی به بررسی و تشریح آخرین دستاورد های فناوری در زمینه شناخت و تیمار خوردگی میکروبی  بخصوص در سیستمهای  نیروگاهی خواهند پرداخت.
سرفصل ها :

روز

موضوع

سر فصل بعضی از مباحث

اول

مدخلی بر خوردگی الکتروشیمیایی بعنوان پیش نیاز فهم خوردگی میکروبی

-          اهمیت خوردگی از نظر اقتصادی و زیستمحیطی
-          تعریف خوردگی الکتروشیمیایی توسط استاندارد
-          بنیان ترمودینامیکی خوردگی
-          کاربردهای عملی مفاهیم نظری الکتروشیمیایی منحنی های پلاریزاسیون،سری گالوانیک،نمودار های پوربه در تفسیر مسائل مربوط به خوردگی
-          منطق کاربردی پوشش ها،بازدارنده ها  (کاتدی، آندی  و میکس) ،حفاظت کاتدی و آندی با توجه به بنیانهای الکتروشیمیایی خوردگی
-          کارگاه چالش- بنیان برای خوردگی الکتروشیمیایی (Case Study)

دوم

خوردگی میکروبی

-          تعریف خوردگی میکروبی: انواع تعاریف موجود و نیاز به تعریف دقیق
-          تفاوت خوردگی میکروبی و خوردگی بیولوژیک: ایجاد مفهوم بمنظور ایجاد سامانه  تیمارو حفاظت
-          بیوفیلم: مفهومی صحیح با تعریفی غلط: دینامیک سازه بیوفیلمی و نقش متضاد آن در کنترل خوردگی میکروبیولوژیک
-          مروری بر باکتریهای مرتبط با خوردگی (CRB) و نقش نسبتا کوچک SRBدر آن
-          مکانیسم خوردگی میکروبی توسط  SRBو مقایسه آن با پنج گونه مشخص CRB
-          تئوریهای جدید در حوزه خوردگی میکروبی  (EMIC)
-           کاربرد مفهوم کنسرسیوم  میکروبی از نظر مهندسی  در تعریف عملی خوردگی میکروبی  در سیستمهای مهندسی
-          روشهای شناسایی خوردگی میکروبی (بر اساس کالچر و مستقل از کالچر) و مزایا و معایب آنها
-          آیا رابطه ای میان تعداد باکتری و سرعت خوردگی موجود است؟
-          چگونه یک سیستم مهندسی در معرض خوردگی میکروبی قرار میگیرد؟ شناسایی خطر و علائم آن
-          روشهای چهار گانه تیمار خوردگی میکروبی (مکانیکی-شیمیایی-بیولوژیک و الکتریکی)
-          زیست کش ها و مبنای طبقه بندی آنها: تفاوت بیوسید و بیو استات وارزیابی  نتایج حاصل از نظر عملیات حفاظت و نگداری
-          بهترین روش اعمال زست کش کدام است؟
-          پایش خوردگی میکروبی

سوم

 
روش های میدانی  شناسایی  خوردگی میکروبی

-          کیت های تست  SRB
-          مفهوم  biological activity reaction test (BART)
-          رابطه بین خورندگی و زمان اولین واکنش
-          منظور از(RPS)   reaction pattern signatureچیست و چکونه در شناسایی گونه های باکتریایی خورنده استفاده میشود؟
-          استفاده از BARTو RPSدر شناسایی باکتریهای  SRBT IRB, زودوموناس و...
-          رابطه بین فاکتور ریسک و تهلجمی (Aggressiveness) بودن اجتماعات میکروبی با توجه به اثرات آنها در خوردگی
-          کارگاه چالش- بنیان برای خوردگی میکروبی(Case Study

چهارم

افسانه های رایج در شناسایی و تیمار خوردکی  میکروبی 

-          چگونه پیگ رانی میتواند در رفع خورئگی میکروبی موثر باشد؟ پیگ رانی هوشمند: شمشیری دو لبه که میتواند ضررش بیش از منفعتش باشد!
-          آیا  باکتری میتواند به بیو سید "عادت" کند؟
-          بهترین روش شناسایی باکتریها کدام است؟آیا میتوان بین روشهای کالچری و مستقل از کالچر بهترین را انتخاب نمود؟
-          آیا  SRBمهمترین CRBاست؟آیا SRBهمیشه موجب خوردگی میشود؟ کالبد شکافی یک ترس
-          انتخاب مواد و خوردگی میکروبی: آیا پلیمر ها و کامپوزیت ها بهتر از فولاد در مقابل خوردگی میکروبی مقاومت میکنند؟
-          روشهای آنالیز شکست در باره خوردگی میکروبی تا چه حد  کار ساز هستند؟
-          اهمیت  پایش در خوردگی میکروبی
-          جمع بندی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رزومه مختصر دکتر رضا جواهردشتی
·  فوق دکتری علم مواد-خوردگی
·  مدرس مورد تایید ASME  و SPE- آمریکا
·  سرمهندس ارشد خوردگی و انتخاب مواد در شرکت های مشاوره مهندسی در استرالیا و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه فنی کورتین استرالیا و مرکز تحقیقات مواد دانشگاه قطر
·  نویسنده بیش از صد مقاله فارسی و بیش از چهل مقاله به انگلیسی ارائه شده در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی و منتشر شده در ژورنال های معتبر جهانی در مورد خوردگی میکروبی و مدیریت دانش خوردگی
·  نویسنده اولین کتاب مدیریت خوردگی وخوردگی میکروبی به زبان فارسی و سه کتاب خوردگی به زبان انگلیسی
·  ابداع کننده نظریه مدیریت خوردگی در سال 1374 ، تدریس در دوره های آموزشی شرکت ملی گاز ایران و آب و فاضلاب
·  سابقه بیش از چهار هزار ساعت تدریس بین المللی خوردگی و خوردگی میکروبی برای صنایع مختلف در ایالات متحده، استرالیا، آفریقای جنوبی، کشور های حاشیه خلیج فارس و کشور های شرق دور
·  مدرس رسمیخوردگی میکروبی در انجمن  مهندسین نفت  (SPE) آمریکا
·  دبیر و عضو سابق هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران
·  عضو انجمن های بین المللی خوردگی در ایالات متحده٬ بریتانیا و استرالیا

 

آدرس

 تهران

خیابان استاد مطهری - خیابان فجر ( جم سابق ) پلاک 18- طبقه سوم ، واحد 8. انجمن صنفی نیروگاههای ایران-اصنا

 کد پستی : 1589616191

 

تماس با ما

تلفن:        88301762-021

فکس:     88300930-021

روابط عمومی:     09026024328

 

خبرنامه الکترونیکی

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید.