اساسنامه

 

بسمه تعالی

«اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بهره برداری و نگهداری یا تعمیراتی نیروگاه های کشور»

 

فصل یکم – کلیات

 

1- هدف

       در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و با عنایت به نقش مؤثر شرکتهای کارآمد و امین در بهره برداری اقتصادی و مطمئن نیروگاه ها که ارتقاء سطح امنیت عرضه برق در کشور را به دنبال خواهد داشت ، و به منظور ارتقاء مستمر کارآیی اعضاء ، استفاده از هم افزایی ناشی از تشکل آنان برای کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری و افزایش سطح آمادگی تولید نیروگاه ها ، دفاع از منافع مشترک حرفه ای ، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ، کوشش در بالابردن سطح آگاهی اعضاء ، این انجمن صنفی به موجب مقررات قانونی در راستای منافع جامعه تشکیل می گردد .

 

ماده 2 – نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی : 

نام – انجمن صنفی" انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بهره برداری و نگهداری یا تعمیراتی نیروگاه های کشور " می باشد حوزه فعالیت انجمن صنفی حوزه جغرافیایی کشور می باشد ، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح زیر است :

تهران – یوسف آباد خیابان شهید جهان آرا پلاک 57 طبقه سوم تلفن : 88337729

تبصره– هیأت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با انتشار در یکی از روزنامه ها که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد ، به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند .

 

ماده 3 –  در صورتیکه در هر یک از استانهای کشور تعداد اعضاء با توجه به مقررات مربوطه به حدنصاب لازم جهت تشکیل انجمن صنفی همگن استانی برسد تمام اعضای انجمن مقیم در استان مربوطه با ارائه استعفا از عضویت انجمن و بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی می توانند نسبت به تاسیس انجمن استانی اقدام نمایند .

 

ماده 4 – حقوق و وظایف اساسی انجمن صنفی :

 ایفای نقش مؤثر در بهره برداری اقتصادی و مطمئن نیروگاهها به منظور عرضه انرژی الکتریکی پایدار برای مصرف کنندگان .

تلاش در جهت ارتقاء مستمر کارآیی اعضاء و استفاده هم افزایی ناشی از تشکل آنان برای کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری و افزایش سطح آمادگی تولید نیروگاهها .

انجام فعالیتهای مربوط به منافع مشترک اعضاء اعم از برنامه ریزی آموزشی ، تحقیقاتی و مطالعاتی برای حفظ حقوق اعضاء و برخورداری از نتایج حاصله .

 برگزاری کنفرانس ها ، سمینارهای فنی و آموزشی و حرفه ای با رعایت مقررات قانونی در جهت افزایش توان فنی و شغلی کارکنان اعضاء .

 تلاش و حمایت در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوقهای تعاون به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز برای فعالیت اعضاء جهت خرید قطعات یدکی و مواد مصرفی و همچنین حمایت از تلاشهای اعضاء و کارکنان آنها در گسترش تعاونی های اعتبار ، مصرف ، مسکن و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی .

همکاری با سایر تشکل های صنفی و کانونها و نظام مهندسی مربوطه و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی به عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد .

فراهم آوردن زمینه های لازم به منظور تسهیل ارزیابی سازندگان برق و ارائه کنندگان کالا و خدمات.

 ارائه طریق و نظر مشورتی در مورد ضوابط تشخیص صلاحیت ، ارزشیابی کیفیت کالاهای فنی و حرفه ای ، آیین نامه های انظباطی ، شرح خدمات فنی و حرفه ای ، استانداردها و آیین نامه های فنی و اعضاء و متقاضیان مشروط به اینکه فعالیتهای مذکور جنبه انتفاعی نداشته باشد .

ارائه نظر مشورتی در مورد حدود عادله تعرفه های حق الزحمه قراردادهای تیپ فروش انرژی ، انجام تعمیرات اساسی .

 نشر و توزیع هرگونه مطبوعه پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیربط و ارائه خدمات در زمینه اطلاع رسانی به اعضاء از جمله نشر و توزیع مقررات و دستورالعملها و بخش نامه های مربوطه و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی .

کوشش در جهت بهبود و توانمند سازی منابع انسانی و تهیه طرحها و ارائه پیشنهادات به اعضاء در مورد تشکیلات و نظام پرداخت و سایر امور مورد نیاز اعضاء .

کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء و حمایت ، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع مشترک صنفی و حرفه ای و فراهم آوردن امکانات لازم جهت ارائه مشاوره به اعضاء .

 خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و به حساب انجمن با رعایت موازین قانونی و بر اساس مجوزهای اخذ شده لازم و در جهت برآوردن نیازهای اعضای انجمن صنفی مشروط به اینکه جنبه تجاری و انتفاعی نداشته باشد .

 برقراری ارتباط با نهادهای برنامه ریزی ، حقوقی و مالی در مسائل مربوط به تولید نیروی برق و جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی در جهت اهداف انجمن .

 سیاستگذاری و راهبری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری نیروگاههای تولید برق خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات .

 ایجاد تسهیلات و امکانات لازم در جهت تبادل خدمات و توانایی های تولید نیروی برق بین شرکتهای عضو و شرکتهای خارجی و حمایت از این حرفه در کسب اعتبار فنی و بین المللی .                

 تلاش در جهت جمع آوری و تبادل اطلاعات علمی و فنی در زمینه های مربوط به فن آوری ، ابزارها و تجهیزات تولید برق با موسسات و سازمانهای داخلی و بین المللی در چارچوب فعالیتهای صنفی .

 

 

فصل دوم

شرایط عضویت ، تعلیق ، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

 

ماده 5 – شرایط عضویت :

کلیه شرکتهایی که از جمله اهداف و وظایف آنها بهره برداری و نگهداری یا تعمیرات نیروگاهها باشد در صورت داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

 ثبت آنها در کشور ایران انجام شده باشد .

 متعهد به رعایت مفاد اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی .

متعهد به رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه باشند .

پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب .

دارای سوابق فعالیت اجرایی در امر تولید نیروی برق یا تعمیرات باشند .

تبصره 1- کلیه شرکتهای واجد شرایط می توانند عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ شرکتی را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور و یا مانع عضویت آن شد .

تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد ، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است .

 

ماده 6 – موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

 عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 8 این اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی ) .

عدم رعایت مفاد این اساسنامه ( با اعلام هیأت مدیره انجمن صنفی ) .

عدم رعایت آیین نامه ها و دستورالمعل و تصمیمات هر یک از ارکان انجمن ( با اعلام هیأت مدیره انجمن ) .

حذف فعالیت تولید نیروی برق از موضوع و اهداف شرکت عضو .

تبصره 1- در موارد بند 1 و 2 و 4 عضویت شرکت مورد نظر با تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید .

تبصره 2- در صورت تعلیق عضویت تا تصمیم مجمع عمومی بر سلب عضویت هر یک از اعضاء ، عضویت آن منتفی شده لیکن الزام به انجام تعهدات قبلی پا برجاست .

5- آراء صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی .

 

ماده 7 – منابع مالی انجمن صنفی :

الف- ورودیه برای هر عضو مبلغ ................................ ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد .

ب- حق عضویت به میزان ................................ ریال در ماه/سال .

تبصره – مبلغ حق عضویت سالانه هر سال توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می گردد .

ج- کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده .

تبصره 1- قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی .

تبصره 2- انجمن صنفی باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی باشد .

 

ماده 8 – چگونگی پرداخت حق عضویت :

کلیه اعضا باید حق عضویت خود را در ابتدای هر سال به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می نماید واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند . خزانه دار موظف است پس از دریافت رسیدهای پرداختی حق عضویت وصول آن را تایید نماید .

تبصره 1- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن صنفی برسد .

تبصره 2- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود ، قابل استرداد نیست .

تبصره 3- هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

 

ماده 9 – تعلیق اعضاءبه دلیل عدم پرداخت حق عضویت :

چنانچه هریک از اعضاء در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه دار به آنان اخطار کتبی داده می شود . چنانچه از تاریخ اخطار ، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیأت مدیره ، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی ، به حالت تعلیق در می آید .

اخراج یا قبول مجدد آنان از از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد .

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر در عدم پرداخت عضویت ، با هیأت مدیره خواهد بود .

 

 

 

فصل سوم 

ارکان انجمن صنفی

 

ماده 10 – ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

 مجمع عمومی

 هیأت مدیره 

 بازرس یا بازرسان

 

 

الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

 

ماده 11 – مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است  ، از اجتماع اعضاء و نظارت وزارت کارو امور اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد .

برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله درج آگهی در روزنامه (منتخب مجمع عمومی عادی) و ارسال دعوتنامه کتبی برای اعضاء که در آن روز ، ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ، اقدام نماید .

تبصره 1- تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی ، باید حداقل 15 روز فاصله داشته باشد و حداکثر این فاصله نباید از 40 روز تجاوز نماید .

تبصره 2- دعوت مجامع عمومی به تصویب هیأت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیأت مدیره بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

 

تبصره 3- دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 15 روز پیش از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند .

تبصره 4- اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره ، هیأت داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد .

تبصره 5- هریک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را برعهده گیرد .

 

 

ماده 12 – مجمع عمومی عادی هر یک سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .

در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم ، مجمع عمومی عادی حدنصاب لازم را کسب ننماید ، مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد .

تبصره 1- مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضا ، بطور فوق العاده تشکیل می گردد . این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

 

ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

 استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی .

 استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی .

دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها .

 بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تایید نشده باشد .

 رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند .

 تصویب اختیار تفویض شده به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان .

 تصویب ایجاد کمیته همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط .

 انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و هیأت داوری انجمن از بین کاندیداهای واجد شرایط و عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرس .

 تعیین مبلغ حق ورودی و حق عضویت اعضا هر سال در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه .

 

ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست کم دو سوم اعضا تشکیل خواهدشد . چنانچه بار اول نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم ، با اکثریت سه چهارم آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

 

ماده 15 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

 طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون و یا الحاق به کانون و فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی استان ، سراسری و کانون عالی انجمن های صنفی و یا خارج شدن از کانون های مذکور .

 انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه .

تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

 

ماده 16 – پس از به حدنصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره ، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس ، یک یا دو نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضا انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت .

چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ، دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند .

تبصره 1- اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند (در صورتی که انجمن کمتر از 20 عضو باشد با نظر اکثریت اعضاء مجمع ، کاندیدا بودن اعضای هیأت رئیسه بلامانع است) .

تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

تبصره 3- هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رأی گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

 

ماده 17 – چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کارو امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره – چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیأت رئیسه و هیأت نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد.

 

 

ب – هیأت مدیره ، حدود وظایف و اختیارات آن:

 

ماده 18 – هیأت مدیره دارای 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت 2 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

 

ماده 19 – هیأت مدیره مکلف است ، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رئیس ، یک نایب رئیس ، یک خزانه دار و یک دبیر از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید .

 

ماده 20 – جلسات عادی هیأت مدیره هر 15 روز یک بار و باحضور اکثریت اعضا (حداقل 3 نفر) رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت ، بنا به دعوت رئیس ، نایب رئیس یا اکثریت اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1- در صورتیکه هیأت مدیره با حضور تنها سه عضو تشکیل شود تصمیمات آن به اتفاق آرا معتبر خواهد بود .

تبصره 2- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب ، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد . تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیأت مدیره خواهد بود .

تبصره 3- حق حضور در جلسه هیأت مدیره را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید .

 

ماده 21 – هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن ، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی ( رئیس ، دبیر و خزانه دار)،در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید .

 

ماده 22 – رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال ، داراییها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد .

تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رئیس هیأت مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند ، با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی خواهد بود .

 

ماده 23 – در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره ، سمت خود را حفظ نموده باشند ، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .

تبصره 2- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد . در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند . به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برسانند .

 

ماده 24 – هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی ، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید ، مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .

 

ماده 25 – سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

 تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی- عضویت) 

 اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی 

دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی .

بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی  

تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی 

تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده) .

انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص ومعین .

 بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

 همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای کارکنان اعضا .

 وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی ، حقوقی ، قضایی ، دستگاههای دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه .

اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی تصویب آئین نامه های داخلی .

 تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی .

 تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات و سمینارهای علمی و نمایشگاهها و کمیته های مختلف همچون حفاظت فنی و بهداشت کار ونظایر آن و مراجع حل اختلاف با رعایت مقررات قانونی .

 تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) با تشخیص هیأت مدیره جهت ارتقاء توانمندی های علمی ، فنی و حرفه ای اعضاء .

  افتتاح و بستن حسابها در بانکها .

خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول براساس اختیارات تعیین شده از طرف مجمع عمومی مشروط به آنکه به منظور جلب نفع نباشد .

 تصویب بکارگیری و یا استخدام کارشناسان و مشاوران انجمن .

 

ماده 26 – وظایف رئیس هیأت مدیره :

 مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

 اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پیگیری آن .

 امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان ، مشاوران ، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد .

 امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس هیأت مدیره قرار دارد .

تبصره – قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد ، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود .

 

ماده 27 – دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره و ایجاد روابط درست و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

 

ماده 28 – وظایف و اختیارات دبیر :

 حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی .

انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .

 تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضا به اتفاق رئیس هیأت مدیره .

 تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

 تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی .

 ابلاغ و تکثیر اساسنامه و بخشنامه ها وشیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی .

 مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان .

ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوط .

 نصب آگهی و اعلامیه ها در تابلوهای اعلانات و محل های تعیین شده برای اطلاع و آگاهی اعضا .

 انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .

تبصره – کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند .

 

ماده 29- وظایف و اختیارات خزانه دار : 

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

 امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

 اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی .

رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتجلسات مربوط .

 نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هرنوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی .

 ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی .

 پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی .

تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد .

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

 

 

 

ج – بازرس یا بازرسان ، حدود وظایف و اختیارات آنان :

 

ماده 30 – بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از 1 نفر بازرس اصلی 1 نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یکسال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است .

تبصره – در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود .

 

ماده 31 – وظایف و اختیارات بازرسان :

نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره ، رئیس هیأت مدیره ، دبیر و خزانه دار در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .

 رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی .

پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی (حسب مورد) .

 رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

 شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم) ، بدون داشتن حق رای .

بازرسان باید حداقل 15 روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند .

بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

 بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی ، هیأت مدیره یا وزارت کار و امور اجتماعی ارایه نماید .

 

 

فصل چهارم 

سایر مقررات

 

ماده 32 – کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیأت داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند :

 تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

 حداقل 30 سال تمام سن .

 حداقل تحصیلات لیسانس .

 داشتن حداقل 4 سال سابقه عضویت هیأت مدیره و یا مدیریت عامل در یکی از شرکتهای مدیریت تولید برق یا تعمیرات نیروگاه ها .

داشتن حداقل 5 سال سوابق کاری مرتبط با امر تولید برق یا تعمیرات نیروگاه .

داشتن عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بهره برداری و نگهداری یا تعمیرات نیروگاه های کشور .

 

ماده 33 – در اجرای ماده 18 آیین نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

 

ماده 34 – مجمع عمومی عادی می تواند از بین اعضاء مجمع 5 نفر افرادی را که شرایط مندرج در ماده 32 این اساسنامه را دارند به عنوان اعضاء هیأت داوری برای مدت 3 سال انتخاب و طی صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی نماید . اعضای هیأت داوری در برابر مجمع مسئولیت دارند .

تبصره 1- اعضای هیأت داوری در اولین جلسه پس از انتخاب بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب و صورتجلسه ای تنظیم و امضا نموده ، جهت ثبت به وزارت کارو امور اجتماعی ارایه می نمایند .

تبصره 2- حل اختلاف بین اعضای هیأت مدیره با یکدیگر یا هیأت مدیره با بازرس و یا اعضای انجمن با هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس ، در چارچوب مقررات قانونی به عهده هیأت داوری بوده و موظف هستند ضمن تسلیم گزارش اقدامات خود در قالب صورتجلسه ای تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع عمومی ارایه نمایند .

ماده 35 – مهر انجمن پس از تصویب هیأت مدیره و تایید وزارت کارو امور اجتماعی قابل استفاده خواهد بود هر گاه مهر انجمن تغییر یابد ، بدون تایید وزارت کار و امور اجتماعی ، استفاده از آن غیرقانونی و قابل پیگرد می باشد .

 

ماده 36 – مسئولان انجمن صنفی ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .

 

ماده 37 – انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

 در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده .

 گذشت 6 ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن .

در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور .

تبصره 1- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت کار وامور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیأت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رئیس هیأت مدیره با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را بر عهده خواهند داشت که در صورت عدم وجود ، هیأت تصفیه ای مرکب از 3 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع کانون ، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد .

 

ماده 38 – چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد ، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرسان ، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا دبیر و یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کاروامور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند .

 

ماده 39 – هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کاروامور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده ، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده ، دارائی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کارو امور اجتماعی در اختیار اعضا قرار دهند .

 

ماده 40 – هرگونه ابهامی دراجرای مقررات این اساسنامه ،تابع نظر وزارت کارو امور اجتماعی می باشد .

 

ماده 41 – هرگونه تغییردر مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت کارو امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

 

ماده 42 – مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

 

 

این اساسنامه در 4 فصل و 42 ماده و 40 تبصره در تاریخ 1386/05/02 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس / فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بهره برداری و نگهداری یا تعمیراتی نیروگاه های کشور رسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس

 تهران

خیابان استاد مطهری - خیابان فجر ( جم سابق ) پلاک 18- طبقه سوم ، واحد 8. انجمن صنفی نیروگاههای ایران-اصنا

 کد پستی : 1589616191

 

تماس با ما

تلفن:        88301762-021

تلفکس:     88300930-021

موبایل مسئول دفتر:     09192602659

 

خبرنامه الکترونیکی

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید.