ساخت داخل

 

جهت مشاهده فایلهای ساخت داخل نیروگاههای دیگربر روی عکس زیر کلیک نمائید.

فرم خام جهت تکمیل اطلاعات

قطعات ساخت داخل نیروگاه های سراسر کشور لطفا فرم بالا را مانند فرمت زیر تکمیل نمایید..

 

 

نظر به اينكه وظيفه تهيه و ايجاد بانك اطلاعاتي از سازندگان ساخت داخل بعهدة اين انجمن بعنوان درخصوص همكاري و معرفي سازندگان داخلي قطعات صنايع نيروگاهي در بخشهاي مختلف (واحدهاي گازي، سيكل تركيبي، بخاري شامل مكانيك، الكتريك، ابزار دقيق، شيمي و سيستمهاي كنترل) كه به نوعي از نظر كمي و كيفي مورد تأييد نيروگاهها قرار گرفته باشند صورت گرفت كه طي مهلت 25 روزه براي معرفي ، بسياري از شركتهاي مديريت توليد برق همكاري شايسته درخصوص موارد خواسته شده انجام و پاسخ به موقع ارائه نمودند.

براساس پاسخهاي دريافت شده اقدام به تهيه بانك اطلاعاتي شركتهاي سازنده در سه بخش مكانيك، الكتريك و ابزار دقيق گرديد كه در صفحات بعد ارائه شده است لازم به ذكر است كه در اين جداول علاوه بر نام شركت ،حوزه فعاليت، آدرس، تلفن و شركت معرفي كننده نيز درج گرديده است.

همزمان با تهيه بانك اطلاعاتي سازندگان داخلي، براي ارزشيابي اين شركتها اقدام به تهيه دستورالعمل گرديد تا بتوان اين شركتها را ارزيابي و طبقه­بندي نمود. اين دستورالعمل شامل چند بخش به صورت زير است:

بخش اول نمودار گردش كاري ارزشيابي شركتهاي توليد كننده است كه براساس تقسيم­بندي نيروگاههاي ايران به 6 منطقه به جهت وسعت و گستردگي نيروگاهها است.

بخش دوم كه آيين­نامه­ها و دستورالعملها را شامل شده و در آن اهداف و سياستها، تعاريف كلي، معيارهاي ارزشيابي، وظايف عوامل ارزشيابي، نحوه ارزشيابي، محاسبه شاخص ارزشيابي و تأثير ارزشيابي همچنين سه جدول كه شركتهاي سازنده طبق آن ارزشيابي مي­شوند گنجانده شده است.

در بخش بعدي نحوه تهيه اظهارنامه ارزيابي توسط شركتهاي سازنده به صورت مشروح بيان شده است.

بخش بعدي شامل 6 فرم است كه سازندگان داخلي آنها را پر نموده و براي شروع عمليات ارزيابي به انجمن صنفي ارسال مي­نمايند.

لازم به ذكر است كه بعد از ارسال اظهارنامه و فرمهاي شش­گانه و بررسي توسط كميته ساخت داخل، بازديد ميداني از شركت سازنده بعمل آمده و جداول سه گانه ارزشيابي پر شده و نمره نهايي هر شركت تعيين مي­گردد. در صورت احراز نمره قبولي، تأييديه نهايي توسط انجمن صنفي براي شركت سازنده صادر مي­گردد.

مستندات ساخت داخل و مجموعه آئین نامه ها و دستورالعمل های انجمن صنفی نیروگاههای کشور و دستوالعمل ارزشیابی تولیدکنندگان و شرکتهای تولید کننده و سازنده قطعات نیروگاهی ساخت داخل را از این قسمت دانلود نمائید.

 

بيانیه چهارمینهمايش ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی

مهرماه 1395 نیروگاه جنوب فارس

1-  تاکید بر استمرار برگزاری همایش ساخت داخلو بازسازی قطعات نیروگاهیبه منظور ارتقاء دانش فنی همکاران نیروگاهی به صورت مداوم و نظام مند.

2- پیگیری و حمایت از راه اندازی، تکمیل پرتال ساخت داخل به منظور اطلاع رسانی و حمایت از فرآیند ساخت و بازسازی قطعات نیروگاهی.

3- اجرائی نمودن آیین نامه کمیته ساخت داخلدر خصوص تعیین و تایید صلاحیت و رتبه بندی سازندگان و بازسازی کنندگان ساخت داخل.

4- تلاش و هماهنگی جهت تشکیل صنف سازندگان و بازسازی کنندگان نیروگاهی

5- انتخاب شرکت مدیریت تولید برق ذیصلاح به منظور برگزاری همایش پنجم

6- تدوین کتابچه ایده های ناب در مبحث اقتصاد مقاومتی از طریق فراخوان و اخذ نظر از همکاران نیروگاهی

7- انتخاب سالیانه سه شرکت نیروگاهی برتر در زمینه حمایت از ساخت داخل و بازسازی قطعات و تشویق و اطلاه رسانی آن شرکت ها به صنعت معظم نیروگاهی

     

 

بيانه­ي سومین همايش ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی

مهرماه 1394 نیروگاه نکا

شرکت کنندگان در سومین همایش ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی انتظارات خود را بشرح زیر اعلام می دارند.

 - انجمن صنفي نيروگاه­هاي ايران( اصنا ) در خصوص تهيه بانك اطلاعاتي جامع و كامل ساخت داخل و آشنايي با تأمين كنندگان كالا و خدمات اقدامات لازم را معمول نمايد.

 - نقشه راه و برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ساخت داخل تهيه و در چهارمين همايش ساخت داخل شيراز مطرح تا به تصویب برسد.

 - به منظور مساعدت مالی به سازندگان متقاضی در خصوص تأسيس صندوق تعاون به مسئولين ذيربط شركت توانير پيشنهادهايي ارائه نمايند.

 - چگونگی ارزيابي و رتبه­­بندي سازندگان و تأمين­كنندگان كالا و خدمات در همایش به اطلاع نمايندگان شركت توانير رسيد و درخواست شد موضوع بطور مشترك در دستور كار شركت توانير و اصنا قرار گيرد.

 - برگزاري مناقصات فقط در خصوص كالاهاي آمادة ساخته شده برگزار گردد، ولي براي قطعاتي كه براي اولين بار در كشور ساخته مي­شود، موضوع با رعايت مفاد آئين­نامه­هاي شركت­هاي مربوطه و حتي­الامكان به صورت پروژه­هاي ترك تشريفات و تحقيقاتي تعريف و مبادله گردد.

 - نيروگاه­ها خريد تجهيزات را با اولويت بندی، ساخت داخل، توجه به كيفيت و اختصاص امتيازهاي خاص، انجام دهند.

 - با توجه به تخصيص تسهيلات و امتيازهاي ويژه به شركت­هاي دانش بنيان، نيروگاه­ها در زمان خريد تجهيزات با اولويت اين شركت­ها، نسبت به ساخت داخل تجهيزات اقدام نمايند.

     

بیانیه دومین همایش ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی

 مورخ 19 و 20 شهریور ماه سال 1392 مشهد مقدس

 

    با توجه به ابلاغ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی ، خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و آغاز فعالیت ذیربطان این قانون با هدف کم اثر کردن ابهامات و ضعف های آن در تدوین آئین¬نامه اجرایی جدید ، به منظور کمک به این موضوع از طرف انجمن صنفی نیروگاههای ایران (اصنا) در دومین همایش ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی با برگزاری پانلی با حضور سرمایه گذاران ، سیاستگذاران ، سازندگان ، بازسازی کنندگان و مصرف کنندگان در جمع کلیه شرکت کنندگان ، حامیان ، غرفه داران ، مدعوین ، اساتید دانشگاهها و مدیران عامل شرکتهای دولتی و خصوصی تولید و اعضاء هیات مدیره اصنا و مدیرکل محترم حراست شرکت توانیر برگزار و نقطه نظرات ایشان در خصوص موارد اصلاحی قانون فوق¬الذکر به شرح ذیل اخذ گردید که به عنوان بیانیه پایانی همایش توسط اصنا به مراجع ذیربط جهت هرگونه اقدام مقتضی اعلام گردد 
 ایجاد سازوکارهای اطلاع رسانی شفاف و به موقع توانمندی تولید کنندگان داخلی 
پیشنهاد اعضاء محترم پانل : تایید بند اصلاحیه با تاکید بر استفاده از سیستم¬های IT جهت اطلاع رسانی سریع و شفاف توانمندی های شرکتهای داخلی پس از تائید و رتبه بندی مراکز قانونی ذیربط در صنعت تولید برق توسط اصنا 
 
اتخاذ سازوکار مناسب مشارکت تولید کنندگان داخلی با طرفهای خارجی جهت انتقال فناوری 
پیشنهاد اعضاء محترم پانل : تایید بند اصلاحیه تاکید بر ورود با قوت تولیدکننده و سازنده با استفاده از کارشناسان خبره حقوقی جهت عقد قرارداد و عدم ورود مصرف¬کننده به مباحث فوق ، همچنین توجه همزمان به تولید تکنولوژی داخلی به منظور قطع وابستگی 
 
 حل مشکل بدهی های شرکتهای دولتی به پیمانکاران و صنعتگران داخلی 
پیشنهاد اعضاء محترم پانل : تایید بند اصلاحیه با تاکید بر بازنگری قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات حمایتی از پیمانکاران و صنعت گران داخلی تا حد امکان ایجاد تسهیلات و تشویقات مالی و قانونی جهت جبران خسارات و ضررهای مرتبط و تقویت بحث LCهای داخلی 
 
 ضرورت کم رونق کردن بازارهای موازی تولید 
 
پیشنهاد اعضاء محترم پانل : تایید کامل بند4 
 اصلاح سازوکارهای نظارتی قانون .
پیشنهاد اعضاء محترم پانل : تایید کامل بند 5
 
 اتخاذ سیاست¬های کمکی و تشویقی مناسب در جهت حمایت از تولید 
پیشنهاد اعضاء محترم پانل : تایید کامل بند 6 
 
 

ارکان کمیته ساخت داخل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل کار

مسئولیت های مترتب

1

مهندس ناصر قربان پناه

رئیس

بازنشسته

هدایت و نظارت در تهیه پرتال

2

مهندس وفایی نژاد

قائم مقام و نماینده زون شمال و شمال غرب

نیروگاه نکا

سرپرستی پرتال

3

مهندس کرم پور

زون جنوب شرق

نیروگاه بندر عباس

جمع آوری اطلاعات واحدهای مستقر در زون

4

مهندس قربانی

زون مرکزی

نیروگاه منتظر قائم

جمع آوری اطلاعات واحدهای مستقر در زون

5

مهندس ابطحی

نماینده زون غرب

نیروگاه شهید محمد منتظری

جمع آوری اطلاعات واحدهای مستقر در زون

6

مهندس اثنی عشران

نماینده زون غرب

نیروگاه شهید محمد منتظری

جمع آوری اطلاعات واحدهای مستقر در زون

7

مهندس جوان

نماینده زون شمال شرق

نیروگاه گازی خراسان

جمع آوری اطلاعات واحدهای مستقر در زون

 

مهندس شمس

نماینده زون جنوب

نیروگاه های جنوب فارس

جمع آوری اطلاعات واحدهای مستقر در زون

 
 

آدرس

 تهران

خیابان استاد مطهری - خیابان فجر ( جم سابق ) پلاک 18- طبقه سوم ، واحد 8. انجمن صنفی نیروگاههای ایران-اصنا

 کد پستی : 1589616191

 

تماس با ما

تلفن:        88301762-021

فکس:     88300930-021

روابط عمومی:     09026024328

 

خبرنامه الکترونیکی

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید.